Platforma e-learning

O platformie

Witaj na platformie e-learningowej Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.
Na platformie e-learningowej naszej szkoły znajdują się kursy dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
W razie problemów z korzystaniem z platformy proszę kontaktować się z twórcą kursu - Agnieszką Mazurek

Agnieszka Mazurek

Strona Główna O platformie Indeks kursów Logowanie

człowiek – najlepsza inwestycja

Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego