Platforma e-learning

Aktualności

Zmiana serwera 2012-02-29

W dniu 29 lutego nasza platforma elearningowa została przeniesiona na nowy serwer, dzięki czemu będzie działać szybciej i sprawniej.Strona Główna O platformie Indeks kursów Logowanie

człowiek – najlepsza inwestycja

Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego